دیود
جولای 7, 2018
دیود LED
جولای 10, 2018

انواع دیود

انواع دیود

شامل موارد زیر است.

 • دیود معمولی
 • دیود زنر
 • دیودLED
 • دیود شاتکی
 • پل دیود

انواع دیود

دیود معمولی

دیود هاي معمولی بصورت زیر هستند.

 

انواع دیود

نوار سفید رنگ روي دیود مشخص کننده کاتد می باشد.

تست بوق در دیود

در حالی که دیود روي بورد است از آن تست بوق بگیرید اگر صداي بوق شنیده شد دیود خراب شده است.

تست دیود با مولتی متر

در ابتدا دیود را از مدار جدا کنید

انواع دیود

سلکتور مولتی متر را روي دیود قرار داده و پراب قرمز را به سر آند وصل کرده و پراب مشکی را به سر کاتد (با نوار سفید روي دیود مشخص شده است) وصل کنید در این حالت مولتی متر مقداري را نشان می دهد.

انواع دیود

انواع دیود

حال جاي پراب ها را عوض کرده و پراب مشکی را به آند و پراب قرمز را به کاتد دیود وصل کنید که باید مولتی متر مقدار بینهایت را بصورت 1 یا 0L نشان دهد یعنی دیود جریانی را در جهت عکس از خود عبور نمی دهد.

انواع دیود

انواع دیود

در کل بصورت زیر عمل می شود.

انواع دیود

با برقرار شدن این دو شرط دیود سالم است.

نکته

دقت کنید عدد 1 یا 0L در مولتی متر یعنی اینکه مولتی متر راه نمی دهد و یا نشان دهنده بینهایت می باشد.

دیود زنر

از دیود زنر براي تثبیت ولتاژ استفاده می شود. نوار مشکی روي دیود زنر معرف بخش کاتد دیود است. ولتاژ دو سر دیود زنر تقریبا ثابت بوده و تغییر جریان در آن تاثیري ندارد. از این دیود ها در ناحیه شکست معکوس استفاده می شود. ولتاژ شکست این دیود ها را ولتاژ زنر می نامند و آن را باVzنمایش می دهند. دیود هاي زنر تجاري با ولتاژ شکست 2.4 ولت تا 200 ولت ساخته می شوند.

انواع دیود

چون دیود زنر باید بصورت معکوس بایاس شود کاتد آن به قطب مثبت منبع ولتاژ و آند آن به قطب منفی منبع ولتاژ وصل می شود، در این صورت جهت جریان از کاتد به آند خواهد بود.

تست بوق در دیود

در حالی که دیود روي بورد است از آن تست بوق بگیرید اگر صداي بوق شنیده شد دیود خراب شده است.

تست دیود زنر

در ابتدا دیود را از بورد جدا کنید. سلکتور مولتی متر را روي دیود قرار داده و پراب قرمز را به آند و پراب مشکی را به کاتد وصل کنید در اینصورت مولتی متر مقدار عددي را نشان می دهد یا به اصطلاح راه می دهد .

انواع دیود

انواع دیود

حال جاي پراب ها را عوض کنید و پراب مشکی را به سر آند بزنید و پراب قرمز را به سر کاتد وصل کنید در اینصورت مولتی متر مقدار 0L یا 1 (بینهایت ) را نشان می دهد.

 

انواع دیود

انواع دیود

انواع دیود

انواع دیود

در کل بصورت زیر عمل می شود .

انواع دیود

نکته

دقت کنید که روي بورد جهت آند و کاتد براي دیود نمایش داده شده است .

انواع دیود

انواع دیود

آموزش تعمیرات نوت بوک| آموزشگاه تعمیرات لپ تاپ

انیستیتو انفورماتیک برتر برگزار کننده رسمی دوره های آموزشی تعمیرات لپ تاپ و نوت بوک 

 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
5.0

گفتگو زنده

)
  is typing...

  ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

  ارسال پیام لغو