انواع دیود
جولای 8, 2018
مقاومت هاي متغیر
جولای 14, 2018

دیود LED

دیود LED

دیود LED  دقیقا مانند دیود هاي معمولی هستند و بصورت مستقیم بایاس می شوند یعنی قطب مثبت منبع تغذیه به آند و قطب منفی آن به کاتد وصل می شود.

دیود LED

دیود LED

تست دیودLED

براي تست دیودLED  آن را از مدار خارج کرده و پراب قرمز را به سر آند و پراب قرمز را به سر کاتد وصل کنید سپس دیودLED  باید روشن شود. دقت کنید اگر جاي پراب ها را عوض کنید مولتی متر باید مقدار 1 یا 0L (بینهایت) را نشان دهد.

دیود LED

دیود شاتکی

یک دیود نیمه هادي با افت ولتاژ پایین در حالت بایاس مستقیم و سرعت کلید زنی بسیار بالا می باشد. در دیود هاي معمولی هنگام عبور جریان الکتریکی مقدار افت ولتاژ در حدود 0.6 تا 1.7 ولت می باشد در حالی که در دیود شاتکی افت ولتاژ در حدود 0.15 تا 045. ولت می باشد. دیود شاتکی ترکیب دو دیود معمولی می باشد.

دیود شاتکی بصورت زیر است.

دیود LED

دیود LED

ملاحظه می شود که طرح پایه هاي آند و کاتد دیود شاتکی معمولا روي آن کشیده می شود.

 تست بوق در دیود شاتکی

براي تست دیود شاتکی روي مدار با تست بوق، سلکتور مولتی متر را روي بازر قرار دهید سپس پراب ها را یکی یکی به پایه هاي دیود وصل کرده و اگر بوق زد دیود خراب است.

 تست دیود شاتکی

در ابتدا دیود شاتکی را از مدار خارج کنید سپس سلکتور مولتی متر را روي دیود قرار داده و پراب قرمز را به پایه 1 (آند) و پراب مشکی را به پایه 2 )کاتد) وصل کنید که در این حالت مولتی متر مقداري عددي را نشان می دهد.

دیود LED

جاي پراب هاي قرمز و مشکی را عوض کنید و پراب قرمز را به پایه 2 (کاتد (قرار داده و پراب مشکی را به پایه 1 (آند) وصل کنید که در این حالت مولتی متر راه نمی دهد و مقدار 0L یا 1 (بینهایت) را نشان می دهد.

دیود LED

پراب مشکی را به پایه 2 (کاتد) و پراب قرمز را به پایه 3 (آند) وصل کنید که در این حالت مولتی متر راه می دهد و مقدار عددي را نشان می دهد.

دیود LED

حال جاي پراب ها را عوض کنید و پراب قرمز را به پایه 2 (کاتد) و پراب مشکی را به پایه 3 (آند) وصل کنید که در این حالت مولتی متر راه نمی دهد و مقدار بی نهایت نشان داده می شود.

دیود LED

در کل بصورت زیر عمل می شود.

دیود LED

اگر این شرط ها برقرار باشد دیود شاتکی سالم است.

پل دیود

مداري است که با تغییر دادن پلاریته تغذیه ورودي آن، پلاریته خروجی تغییر نمی کند و معمولا براي یکسو سازي جریان متناوب و بدست آوردن جریان مستقیم تمام موج استفاده می شود .

دیود LED

نکته

می دانیم که دیود جریان متناوب(AC)  را یکسو می کند و قسمت منفی نمودار سینوسی جریان زمان یا ولتاژ زمان را حذف می کند یعنی بصورت کامل جریان یکسو نمی شود یا به اصلاح نیم موج می گویند.

دیود LED

ولی پل دیود جریان یا ولتاژ را کاملا یکسو می کند و فاصله سینوس ها را از بین می برد و یک جریان یا ولتاژ کاملا یکسو داریم یا به اصطلاح تمام موج می گویند.

دیود LED

سپس می توان با استفاده از یک خازن بعد از پل دیود یک جریان یا ولتاژ صاف(DC)  ایجاد کرد.مدار پل دیود روي بورد به صورت زیر است.

دیود LED

پل دیود داراي 4 پایه می باشد. اتصال دو سر کاتدي تشکیل پلاریته مثبت و اتصال دو سر آندي تشکیل پلاریته منفی را می دهند .

پل دیود می تواند به جاي یک دیود چهار پایه از ترکیب 4 دیود معمولی ایجاد شود.

دیود LED

و نماي پشت بورد پل دیود با 4 دیود معمولی بصورت زیر است.

دیود LED

تست پل دیود (ترکیب 4 دیود) بوسیله تست بوق

سلکتور مولتی متر را روي بازر قرار داده اگر پراب هاي قرمز و منفی به دو پایه اي که در آند مشترك هستند وصل شوند مولتی متر باید بوق ممتد بزند که نشان دهنده اتصال دو پایه آندي هستند (خروجی منفی) و اگر پراب هاي قرمز و منفی به دو پایه اي که در کاتد مشترك هستند وصل شوند مولتی متر باید بوق ممتد بزند که نشان دهنده اتصال دو پایه کاتدي هستند. (خروجی مثبت)

 • در اتصال پراب هاي قرمز و منفی به پایه هاي دیگر که در آند و کاتد مشترك نیستند نباید صداي بوق شنیده شود.

تست پل دیود 4 پایه روي بورد بوسیله تست بوق

پل دیود بصورت دیود شاتکر 4 پایه می باشد که دو پایه وسط برق متناوب یا شهري اتصال دارد و پایه هاي کناري پلاریته + و – هستند و در تست بوق نباید نسبت به همدیگر بوق بزنند.

نکته

در تست ظاهري دیود نباید دچار خراشیدگی باشد.

بازر

از بازر براي تست کابل یا سیم یا مسیر استفاده می شود. سلکتور مولتی متر را روي بازر قرار دهید و پراب هاي قرمز و مشکی را به دو سر سیم یا مسیر زده و اکر مولتی متر بوق ممتد زد کابل یا سیم سالم است و مسیر بدون قطعی می باشد.

دیود LED

آموزش تعمیرات نوت بوک| آموزشگاه تعمیرات لپ تاپ

انیستیتو انفورماتیک برتر برگزار کننده رسمی دوره های آموزشی تعمیرات لپ تاپ و نوت بوک 

 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
5.0

گفتگو زنده

)
  is typing...

  ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

  ارسال پیام لغو