جهت قراردادي جریان الکتریکی در مدار هاي الکتریکی
ژوئن 23, 2018
محاسبه مقدار مقاومت با مولتی متر
ژوئن 25, 2018

محاسبه اختلاف پتانسیل الکتریکی با مولتی متر

آموزش تعمیرات لپ تاپ 3

آموزش تعمیرات لپ تاپ 3

آموزش تعمیرات لپ تاپ 3

محاسبه مقدار اختلاف پتانسیل الکتریکی با مولتی متر

براي اندازه گیري اختلاف پتانسیل الکتریکی در مدار باید مولتی متر را بطور موازي در مدار قرار داد.

بر فرض اگر می خواهید مقدار ولتاژ دو سر یک مقاومت را با مولتی متر بدست آورید لازم است

سلکتور مولتی متر را روي اهم گذاشته و پراب هاي قرمز و منفی را به دو سر مقاومت وصل کنید و عدد مولتی متر را بخوانید.

مقاومت الکتریکی

مقاومت رسانا در مقابل حرکت الکترون ها را مقاومت الکتریکی می گویند. در واقع مولد به الکترون هاي آزاد انرژي جنبشی می دهد و الکترون ها در مدار به حرکت در می آیند و هنگامی که از مقاومت هاي الکتریکی عبور می کنند انرژي الکترون ها گرفته می شود و تبدیل به گرما می شود.

مقاومت الکتریکی را باR  که اول کلمهResistor  می باشد نشان می دهند و واحد آن اهم است.

مقدار آن از رابطه زیر بدست می آید.

*** R=V/i

 اندازه گیري مقاومت الکتریکی

روي بدنه یک مقاومت 4 رنگ از سمت چپ وجود دارد که سه رنگ اول نزدیک به هم و رنگ چهارم با فاصله کمی قرار دارد. براي خواندن مقدار یک مقاومت از سه رنگ اول استفاده می شود و براي دانستن مقدار تلورانس یا خطا در مقدار یک مقاومت از رنگ چهارم استفاده می شود.

به رنگ بندي زیر توجه کنید.

آموزش تعمیرات لپ تاپ 3

به مقاومت زیر توجه کنید.

 

آموزش تعمیرات لپ تاپ 3

 براي خواندن مقاومت زیر در مدار پاور به صورت زیر عمل کنید.

 • ابتدا مقاومت را از مدار جدا کنید.
 • این مقاومت از سه رنگ سبز، قهوه اي، سیاه در سمت چپ و رنگ طلایی براي تلورانس تشکیل شده است.
  • به ازاي سه رنگ اول سمت چپ مقدار آن ها را از جدول جایگزین کنید به اینصورت که به ازاي رنگ سبز عدد 5 و به ازاي رنگ قهوه اي عدد 1 و به ازاي رنگ سیاه عدد 0قرار دهید. مقدار تلورانس رنگ طلایی هم برابر 5% است.
  • عدد متناظر رنگ ها برابر 510 می باشد.
  • براي خواندن مقاومت از روي عدد 510 عدد 51 را نوشته و به ازاي عدد سوم جلوي عدد 51 صفر قرار می دهید که در اینجا به خاطر 0 شده عدد سوم هیچ صفري قرار نمی دهیم و مقدار مقاومت برابر 51 اهم می باشد.
 • اما درصد تلورانس را هم باید بدست آورد. براي اینکار به خاطر رنگ طلایی که برابر 5% خطا می باشد در نتیجه باید 5% مقاومت بدست آمده (51) را محاسبه کرد که برابر 2.75 می باشد بنابراین مقدار مقاومت با لحاظ کردن درصد تلورانس برایر 51+2.75 و 51-2.75 می باشد یعنی مقدار مقاومت باید بین 48.25اهم و 53.75 اهم باشد.

آموزش تعمیرات لپ تاپ 1 | آموزش تعمیرات لپ تاپ 2

انستیتو انفورماتیک برتر مجهزترین دپارتمان آموزش فوق تخصصی لپ تاپ در خاورمیانه

آموزش تعمیرات لپ تاپ | آموزش تعمیرات کامپیوتر | آموزش تعمیرات هارد دیسک 

آموزش تعمیرات لپ تاپ 3

 • آموزش تعمیرات لپ تاپ 3
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ 3
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ 3
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ 3
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ 3
5.0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 0 (0 رای)

گفتگو زنده

)
  is typing...

  ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

  ارسال پیام لغو