نحوه شماره گذاری پایه های آی سی
ژوئن 3, 2018
جریان مستقیم و متناوب
ژوئن 5, 2018

مدارهای سری و موازی

آموزش تعمیرات موبایل 34

آموزش تعمیرات موبایل 34

مدارهای سری و موازی

       اجزاء مدار الکتریکی میتواند به طرق مختلفی به هم متصل شوند. ساده ترین آنها اتصالاتسری و موازی هستند.

 

مدار سری

در اتصال سری قطعات پشت سر هم و در یک خط قرار داده میشوند بگونهای که جریان عبوری از همه اجزای سازنده یکسان خواهد بود .مداری که همه ی اجزای آن اتصال سری داشته باشند، مدار سری نامیده می شود .در مدار سری جریان همه ی اجزا یکسان است و مجموع ولتاژهای روی هر جزء با ولتاژ اعمالشده بر کل مدار برابر است.

در مدارهای سری جریان یکسانی از همه ی اجزای مدار میگذرد و تنها یک مسیر برای شارش جریان وجود دارد. در صورتی بازشدن یا شکستن مدار در هر نقطه، کل مدار باز میشود و از کار میافتد. لذا در مدار سری جریان همه ی اجزای مدار برابر است.

آموزش تعمیرات موبایل 34

خازن در مدار سری

ظرفیت کل برای چند خازن سریشده، برابر معکوس مجموع وارون ضربی ظرفیت هریک از آنهاست.

آموزش تعمیرات موبایل 34

آموزش تعمیرات موبایل 34

مقاومت در مدار سری

مقاومت معادل تعدادی مقاومت در مدار سری، برابر مجموع مقاومت های آن ها خواهد بود.

آموزش تعمیرات موبایل 34

آموزش تعمیرات موبایل 34

باطری در مدار سری

برای افزایش ولتاژ، باطری ها را سری می بندیم. زیرا در این حالت جریان دهی باطری ها برابر بوده، ولی ولتاژ باطری ها با یکدیگر جمع می شوند.چون در حالت سری جریان ها یکسان است، اگر یکی از باطری ها قابلیت جریان دهی نداشته باشد )دشارژ باشد(، جریان دهی سایر باطری ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مدار موازی

در اتصال موازی ولتاژ اعمال شده به همه اجزای سازنده یکسان خواهد بود. مداری که همه ی اجزای آن با هم موازیباشند، مدار موازی خوانده میشود. در مدار موازی ولتاژ دو سر همه ی اجزاء یکسان است و جریان کل مدار برابر مجموع جریان هر یک از اجزای مدار خواهد بود.در مدارهای موازی اجزای موازی شده دارای ولتاژ یکسانی در دو سر خود هستند و جریان کل برابر مجموع جریان های هر یک از اجزا است.

 

آموزش تعمیرات موبایل 34

خازن در مدار موازی

ظرفیت کل برای چند خازن در مدار موازی، برابر مجموع ظرفیت های هر یک از آن ها خواهد بود.

آموزش تمیرات موبایل 34

آموزش تعمیرات موبایل 34

مقاومت در مدار موازی

مقاومت معادل تعدادی مقاومت در مدار موازی، برابر معکوس حاصلجمع وارون ضربی مقاومت ها خواهد بود .در این حالت مقاومت معادل همیشه از کوچکترین مقاومت داخل مدار کمتر است.

آموزش تعمیرات موبایل 34

آموزش تعمیرات موبایل 34

باطری در مدار موازی

برای افزایش جریان دهی، باطری ها را موازی می بندیم. زیرا در این حالت ولتاژ ها برابر بوده، ولی جریان دهی باطری ها با یکدیگر جمع می شوند.اگر ولتاژ باطری ها یکسان یا نزدیک به هم نباشد، نباید آن ها را به حالت موازی بست زیرا که ولتاژ خروجی قابل محاسبه نیست.همچنین اگر یک باطری ضعیف با یک باطری قوی موازی بسته شود، باطری ضعیف تر مانند یک مصرف کننده عمل کرده و شروع به شارژ شدن می کند.

آموزش تعمیرات موبایل 34 | آموزش تعمیرات موبایل 34 | آموزش تعمیرات موبایل 34

انستیتو انفورماتیک برتر مجهزترین دپارتمان آموزش فوق تخصصی موبایل در خاورمیانه

آموزش تعمیرات موبایل | آموزش تعمیرات موبایل و تبلت | دوره عیب یابی موبایل | آموزشگاه تعمیرات موبایل در تهران

 • آموزش تعمیرات موبایل 34
 • آموزش تعمیرات موبایل 34
 • آموزش تعمیرات موبایل 34
 • آموزش تعمیرات موبایل 34
 • آموزش تعمیرات موبایل 34
5.0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 5 (1 رای)

گفتگو زنده

)
  is typing...

  ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

  ارسال پیام لغو