پرتال آموزش تعمیرات موبایل


در این بخش از پرتال آموزشی برتر شما می توانید تمامی مطالب تخصصی در زمینه آموزش تعمیرات موبایل را مطالعه نمایید.


می 23, 2018

آموزش تعمیرات موبایل 24

آموزش تعمیرات موبایل 24 آموزش تعمیرات موبایل 24 سلف این قطعات به سیم پیچ یا القاگر هم معروفند. عملکرد اصلی سلف، مقاومت در برابر تغییرات جریان الکتریکی می باشد.این قطعه معمولاً از رسانایی مانند یک سیم که به صورت سیم پیچ درآمده و به دور هسته ای از جنس خاص پیچیده شده تشکیل می شوند. نقش ذخیره جریان را به عهده دارند و در مدارهای گوشی های تلفن همراه نقش ذخیره جریان ، تطبیق جریان و پارازیت گیری از جریان را نیز بر عهده دارند و همچنین مانند خازن ها در فیلترها نیز ایفای نقش می کنند . سیم پیچ ها انواع مختلف دارند.  سیم پیچ ها شامل: سیم پیچ بدون هسته سیم پیچ با هسته غیر فلزی (پلاستیکی) سیم پیچ با هسته فلزی (چوک) سیم پیچ قابل تنظیم با دست سیم پیچ قابل تنظیم با پیچ گوشتی -واحد اندازه گیری سلف، هانری ( H ) می باشد. -از سلف ها برای جلوگیری از جریان متناوب نیز استفاده می شود. زیرا سلف جریان مستقیم (DC) را عبور می دهد اما مانع از عبور جریان متناوب ( AC ) می شود. -بیشترین کاربرد سلف، استفاده از خاصیت خود القایی آن می باشد. نکته: تفاوت سلف مشکی با مقاومت مشکی در این […]
می 22, 2018

آموزش تعمیرات موبایل 23

آموزش تعمیرات موبایل 23 آموزش تعمیرات موبایل 23 نحوه خواندن مقدار مقاومت ثابت مقاومت ها در اشکال و ابعاد گوناگونی ساخته می شوند. فرق عمده بین آن ها در توان قابل تحمل آن ها است. برای هر مقاومت ثابت، یک یا دو پارامتر توسط سازنده نشانه گذاری می شود. مقدار نامی مقاومت و تلرانس (درصد خطا). مقدار نامی، مقدار ایده آل است اما برای به صرفه کردن ساخت مقاومت ها، آن ها را با خطا های مختلف می سازند. یعنی مقاومت دقیق، در عمل وجود ندارد. این دو پارامتر را به وسیله روش های کد عددی، کد رنگی و یا به طور مستقیم روی مقاومت حک می کنند. سه عددی: اعداد اول و دوم را نوشته و سپس به تعداد عدد سوم، صفر در کنار آن ها قرار می دهیم. بدین ترتیب مقدار مقاومت بر حسب اهم مشخص می شود.   دو عدد و یک حرف: محل قرارگیری حرف مکان ممیز را نشان داده و نوع حرف مطابق جدول زیر، ضریب مقاومت را نشان می دهد. دو عدد و دو حرف: مانند روش بالا با این تفاوت که حرف دوم مطابق با جدول زیر مقدار تلرانس وارد در مقاومت را مشخص می کند.     هدف استفاده از مقاومت کنترل […]
می 22, 2018

آموزش تعمیرات موبایل 22

آموزش تعمیرات موبایل 22 آموزش تعمیرات موبایل 22   مقاومت ها مقاومت ها در الکترونیک عمومی به شکل ظاهری       دیده می شوند اما در مدارهای گوشی های تلفن همراه به شکل مستطیل های کوچک رنگی دیده می شوند. مقاومت جسم هادی دو سری است که در برابر عبور جریان از خود مقاومت نشان می دهد و ولتاژ دو سر آن متناسب با جریان عبوری از آن می باشد. به عبارتی مقاومت عاملی است که در مقابل حرکت الکترون ها از خودش عکس العمل نشان می دهد. علامت اختصاری مقاومت ها R (ابتدای کلمه Resistor ) و واحد اندازه گیری آن اهم ( Ω ) می باشد. کاربرد مقاومت در مدار به عنوان کنترل کننده شدت جریان، تقسیم کننده ولتاژ و یا هر دو مورد می باشد. انواع مقاومت مقاومت ثابت مقدار این نوع از مقاومت ها مشخص شده و غیر قابل تغییر است. با شماتیک     و یا  کربنی                                                                                       لایه ای ( شامل لایه ای کربنی، لایه ای […]
می 20, 2018

آموزش تعمیرات موبایل 21

آموزش تعمیرات موبایل 21 آموزش تعمیرات موبایل 21 خازن های متغیر متغیر قابل تنظیم با دست با نام واریابل – محدوده ظرفیت بین 11 تا 411 پیکوفاراد – با شماتیک متغیر قابل تنظیم با پیچ گوشتی با نام تریمر – محدوده ظرفیت بین 5 تا 31 پیکوفاراد – با شماتیک متغیر قابل تنظیم با ولتاژ با نام واریکاپ که البته نوعی دیود نیز به حساب می آید. با شماتیک رنگ خازن های SMD خازن های الکترولیت(شیمیایی) دارای ظرفیت بسیار باالتری از خازن های غیر الکترولیت هستند. در برد گوشی ها خازن های الکترولیت به شکل مستطیل که یک طرف آن نوار دارد (در برد گوشی ها پایه مثبت این خازن ها دارای نوار است ) و عموما به رنگ های زرد، نارنجی، قرمز و مشکی دیده می شوند. خازن های غیر الکترولیت (معمولی) به شکل مستطیل های کوچک به رنگ های قهوه ای و طوسی دیده می شوند. (این خازن ها قطبیت ندارند). نحوه خواندن ظرفیت خازن های سرامیکی سه عددی اعداد اول و دوم را نوشته و سپس به تعداد عدد سوم، صفر در کنار آن ها قرار می دهیم. بدین ترتیب ظرفیت خازن بر حسب پیکو فاراد مشخص می شود. سه عدد و یک حرف مانند حالت قبل […]
می 19, 2018

آموزش تعمیرات موبایل 20

آموزش تعمیرات موبایل 20 آموزش تعمیرات موبایل 20 انواع قطعات الکترونیکی مورد استفاده روی برد: خازن قطعه ای است که می تواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند. به همین دلیل در مدار های الکتریکی کاربرد های وسیعی دارد. خازن عبارت است از دو صفحه هادی یا فلزی که به فاصله معینی از هم و رو به روی یکدیگر قرار گرفته اند و به وسیله عایقی (دی الکتریک)از یکدیگر جدا شده اند. به هر کدام از این صفحات جوش یا پلیت خازن گفته می شود و با حرف C نمایش داده می شوند. همانطور که از نام آن پیدا است ذخیره کننده ولتاژ است و در مدارهای الکترونیکی به ویژه مدارهای گوشی های تلفن همراه نقش تطبیق ولتاژ (کوپالژ)، پارازیت گیری از ولتاژ، مسافت فیلتر و …را دارد. خازن ها به دو نوع در مدارها دیده می شوند. ظرفیت خازن معیاری برای اندازهگیری توانایی نگهداری انرژی الکتریکی است. ظرفیت زیاد بدین معنی است که خازن قادر به نگهداری انرژی الکتریکی بیشتری است. باید گفت که ظرفیت خازنها یک کمیت فیزیکی است و به ساختمان خازن وابسته است. این کمیت به مدار و اختالف پتانسیل بستگی ندارد.   واحد اندازه گیری ظرفیت فاراد است. 1 فاراد واحد بزرگی است و […]
می 14, 2018

آموزش تعمیرات موبایل 19

آموزش تعمیرات موبایل 19 مدارهای الکتریکی مدارهای الکتریکی از به هم پیوستن المانهای الکتریکی غیر فعال (مقاومت، خازن، سلف، المپ، و …) یا المانهای الکترونیکی فعال (دیود، ترانزیستور، IC ،و …)یا ترکیبی از آن دو به وجود می آید به طوری که حداقل یک مسیر بسته را ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود. اگر عناصر تشکیل دهنده مدار، الکتریکی باشند، مدار الکتریکی نامیده میشود، و اگر عناصر الکتریکی و الکترونیکی باشند، مدار الکترونیکی است. هر مدارالکتریکی از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است: یک منبع تغذیه الکتریکی مانند باتری سیم های رابط: سیم ها یا نوار های ارتباط دهنده مدار، از یک ماده رسانای الکتریسیته خوب مانند مس تشکیل میشوند. مصرف کننده یا بار: وقتی میگوییم یک مدار الکتریکی تشکیل شده است،که اتصال دهنده ها و سایر قطعات، یک حلقه بسته را به وجود آورده باشند. تنها در این صورت است که جریان برق برقرار میشود. المانهای مداری: همچون خازن، مقاومت، سلف، ترانسفورماتور، دیود هرگاه در دو سر یک اختالف پتانسیل، مسیر بسته ای برای عبور جریان ایجاد شود ساده ترین مدار الکتریکی شکل گرفته است. در یک مسیر باز مقاومت صفر و جریان بی نهایت می باشد. به این حالت مدار باز نیز […]
می 8, 2018

ایفون 10

آیفون 10 معرفی و بررسی آیفون ایکس   اپل در سالگرد ده‌سالگی خود، از آیفونی سخن به میان آورد که آن را با نام آیفون 10 یا آیفون ایکس صدا می‌زد. بسیاری از قسمتهای آیفون جدید، دست‌خوش تغییرات بزرگی شده‌ اند که آیفون 10 را به محصولی متفاوت تبدیل کرده اند. نمایشگری که این بار با پنل اولد ساخته‌شده و اپل نام فناوری به‌کاررفته در آن را سوپر رتینا گذاشته است تابه‌حال در هیچ آیفون دیگری استفاده‌نشده بود. این نمایشگر رزولوشن بالایی در مقایسه با آیفون های قبلی دارد به‌طوری‌که در اندازه ی 5.8 اینچ‌اش در حدود 458 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. این اولین بار است که این حجم از پیکسل در اینچ و همچنین ابعاد در نمایشگر آیفون­‌ها استفاده شده است. همچنین این نمایشگر تقریبا تمام قاب جلویی گوشی را پر کرده؛  قاب پشتی هم از جنس شیشه ساخته‌شده تا هم گوشی مشکل آنتن دهی نداشته باشد و هم امکان شارژ بی سیم باتری هم در این گوشی وجود داشته باشد. این بدنه­‌ی زیبا در مقابل خط‌­وخش مقاومت بالایی دارد و میتوانید از اینکه آب و گردوغبار به‌­راحتی روی آیفون ایکس تاثیر نمی گذارد، خیال­‌تان راحت باشد. مورد دیگر مجهز شدن آیفون 10 به حسگر […]
دسامبر 28, 2017

آموزش تعمیرات موبایل 18

آموزش تعمیرات موبایل 18 آموزش تعمیرات موبایل 18 جلسه هجدهم فصل پنجم : آشنایی با الکترونیک و قطعات اجسام رسانا) هادی) اجسامی که میتوانند جریان الکتریسیته را بدون اتلاف زیاد ( با مقاومت الکتریکی کم) از خود عبور دهند، رسانای الکتریسیته خوانده میشوند جسام نارسانا) عایق) اجسامی که نمیتوانند جریان الکتریسیته را بدون اتلاف زیاد ( با مقاومت الکتریکی کم  از خود عبور دهند، نارسانای الکتریسیته خوانده میشوند) اجسام نیمه رسانا) نیمه هادی) عناصر یا موادی که در حالت عادی عایق باشند ولی با افزودن مقداری ناخالصی قابلیّت هدایت الکتریکی پیدا میکنند. ( منظور از ناخالصی عنصر یا عناصر دیگری است غیر از عنصر اصلی یا پایه ). میزان مقاومت الکتریکی نیمه رسانا ها بین رسانا ها و نارسانا ها میباشد. از نیمه رسانا ها برای ساخت قطعاتی مانند دیود، ترانزیستور، تریستور، آی سی و … استفاده میشود انستیتو انفورماتیک برتر مجهزترین مرکز آموزش تعمیرات تلفن همراه انستیتو انفورماتیک برتر | مجهزترین مرکز آموزش و تعمیرات سخت افزار و علوم الکترونیک در خاورمیانه مفاهیم اولیه التریسیته ( I )جریان الکتریکی شدت جریان الکتریکی، مقدار بار الکتریکی خالصی است که در واحد زمان از سطح مقطع خاصی از رسانا عبور میکند یکای شدت جریان، آمپر است اگر یک کولن بار در مدت […]
دسامبر 27, 2017

آموزش تعمیرات موبایل و تبلت 17

آموزش تعمیرات موبایل و تبلت 17 آموزش تعمیرات موبایل و تبلت 17 جلسه هفدهم انواع فرکانس های مورد استفاده در شبکه تلفن همراه GSM900 همراه اول ( GSM 1800 ) DCS 1800 ایرانسل  PCS 1900در ایران کاربرد ندارد انواع دکل های مورد استفاده در شبکه مخابراتی Micro Cell  Macro Cell Nano Cell Pico Cell Umberella Cell انستیتو انفورماتیک برتر مجهزترین مرکز آموزش تعمیرات تلفن همراه Macro CelI بزرگترین سایز در شبکه مخابراتی که می تواند شعاعی به طول 70 کیلو متر را تحت پوشش خود قرار دهد. این نوع دکل معمولا در مناطق مسطح که جمعیت کمی دارند مورد استفاده قرار می گیرد. مانند سواحل دریا یا مناطق بیابانی انستیتو انفورماتیک برتر | مجهز ترین مرکز آموزش و تعمیرات سخت افزار و علوم الکترونیک در خاورمیانه Micro Cell نوعی کوچک تر از دکل های مخابراتی که معمولا در مناطق شهری مورد استفاده قرار می گیرند. برد این دکل ها معمولا از 200 متر تا 2 کیلو متر می باشد اما تعداد افرادی که به صورت همزمان می توانند از شبکه استفاده نمایند بالا می باشد سیلابس های دوره تعویض گلس | سیلابس های دوره تعمیرات اپل Nano Cell & Pico Cell این نوع دکل ها معمولا در مساحت کوچک تر […]
دسامبر 26, 2017

آموزش تعمیرات موبایل و تبلت 16

آموزش تعمیرات موبایل و تبلت 16 با نام و یاد خداوند متعال جلسه شانزدهم  در خدمت شما بزرگواران هستیم با ادامه مبحث مفاهیم مخابرات HLR یک پایگاه متمرکز داده ای که همه ی اطلاعات مشترکین را در خود ذخیره می کند. اطلاعاتی از قبیل: نام و نام خانوادگی،شماره تلفن، شماره سریال گوشی) آی – ام – ای – آی (، شماره سریال سیم کارت ( آی – ام اس – آی ) و محل دقیق قرارگیری مشترک در شبکه مخابراتی IMEI شماره سریال 15 رقمی گوشی که هویت بین المللی دستگاه تلفن می باشد. برای دیدن این کد می توان روی جعبه پشت گوشی و نرم افزار آن را مورد بررسی قرار داد. برای دیدن مورد آخر از کد #06#*استفاده می نمائیم IMSI شماره سریال 15 رقمی سیم کارت می باشد که در هنگام فعال کردن آن این کد بعلاوه شماره تلفن سیم کارت به شبکه ارسال می شود VLR شبکه مهمان پذیر است و در صورتی فعال می شود که مشترک مورد نظر از محدوده تعریف شده برای خود خارج شود، دراین حالت سیم کارت وی به شبکه مهمان پذیر انتقال می یابد آموزش تعمیرات موبایل و تبلت 16 مدلاسیون به سوار کردن موج پیام در حالت دیجیتال بر […]

گفتگو زنده

)
    is typing...

    ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

    ارسال پیام لغو