پرتال آموزش تعمیرات پرینتر


در این بخش از پرتال آموزشی برتر شما می توانید تمامی مطالب تخصصی در زمینه آموزش تعمیرات پرینتر را مطالعه نمایید.


تیر ۱, ۱۳۹۴

آموزش تعمیرات پرینتر نکاتی در مورد فونت ها

فونت ها در چاپگر هاي جوهر افشان فونت ( font) : مجموعه اي از كاراكترها و سمبول هايي كه داراي فاصله ، اندازه ، سنگيني ضربه و شكل يكسان در آموزش تعمیرات پرینتر هستند به عنوان مثال Courier 10pitch داراي 12 نقطه در هر فونت است در حالي كه Courier 20 pitch داراي 12 نقطه بوده در نتيجه فونت آن فرق خواهد كرد . تايپ فيس ( Type face) : مجموعه از كاراكترها و سمبل ها كه داراي طرح واحدي هستند. abcde سريف ( Serif) : مجموعه اي از تايپ فيس هايي است كه در بالا يا پايين هر كاراكتر داراي ضربه هاي پاياني يا تقاطع خطي مي باشد. سان سريف ( Sons scerif) : به تايپ فيس هايي است داراي حالت serif نيستند گفته مي شود abcd فاصله ( Spacing) : ميزان فاصل بين كاراكترها در خواندن و تشخيص حروف در آموزش تعمیرات پرینتر بسيار مؤثر مي باشد . دو نوع فاصله وجود دارد كه عبارتند از : الف) فاصله ثابت : در اين نوع ، فاصله بين حروف يكسان و ثابت خواهد بود . اين نوع فونتها به فونتهاي تك فاصله اي معروف هستند. ب) فاصله تناسبي : در اين نوع ، فاصله بين حروف بسته به نوع […]