پرتال آموزش تعمیرات پرینتر


در این بخش از پرتال آموزشی برتر شما می توانید تمامی مطالب تخصصی در زمینه آموزش تعمیرات پرینتر را مطالعه نمایید.


تیر ۱, ۱۳۹۴

آزمایش المنت حرارتی در آموزش تعمیرات پرینتر

آزمایش المنت حرارتی در تعمیرات پرینتر کاغذ از بین المنت حرارتی و یک غلطک فشار عبور می کند تا پودر تونر تحت فشار و حرارت به کاغذ چسبیده شود. ۱-کابل برق را به مدت ۱۰ دقیقه از چاپگر جدا نمایید. ۲-در آموزش تعمیرات پرینتر مطمئن شوید کانکتور ترمیستور روی برد ECU و شاسی چاپگر وصل است. ۳-اتصال المنت حرارتی به برد ECU را جدا نمایید. میزان اهم المنت حرارتی را از طریق کابل جدا شده اندازه گیری نمایید. توجه : در تعمیرات پرینتر میزان اهم المنت حرارتی برای چاپگر ۱۱۰ ولت حدود ۲۵ اهم (با ۱۰ اهم بالا و پایین) و برای چاپگرهای ۲۲۰ ولت (چاپگر های معمول در ایران) حدود ۸۰ اهم (با ۲۰ اهم بالا و پایین) می باشد. اگر هیچ اهمی را اهم متر نشان نداد فیوزینگ را تعویض نمایید. ۴-کانکتور ترمیستور را باز نمایید و میزان اهم بین پایه ۱ و ۲ اتصال j206 را اندازه گیری نمایید. توجه : در حرارت ۲۰ درجه سانتی گراد میزان اهم ترمیستور باید حدود ۳۷۰ کیلو اهم (با ۵۰ کیلو اهم بالا و پایین) باشد. ۵-اگر اهم متر هیچ اهمی را نشان نداد فیوزینگ را تعویض نمایید. برای شرکت در کلاس های آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش […]