آموزش اجزای دستگاه فتوکپی برای تعمیرات

06/22/2015

آموزش اجزای دستگاه فتوکپی برای تعمیرات2

آموزش اجزای دستگاه فتوکپی برای تعمیرات سرپوش اسناد (orginal cover) برای انجام عملکرد صحیح و کارآیی بهتر در هنگام اسکن سند (ارژینال) ، از سرپوش (کاور) اسناد استفاده می شود. این سرپوش به صورت متحرک است. برای کپی برداری و تعمیرات فتوکپی باید سرپوش را بالا برده و سند را روی شیشه قرار داده و سپس سرپوش را روی سند قرار دهیم. میز اسناد (original table) که به آن شیشه اسناد یا شیشه ارژینال می گویند. برای اسکن سند و شروع کپی برداری باید سند روی شیشه اسناد قرار گیرد. سینی خروجی کاغذ (paper tray) اسناد پس از کپی برداری از این محل خارج و روی این سینی قرار می گیرند. ضامن آزاد کننده کاست (grip) برای بیرون کشیدن کاست کاغذ و یا تعمیرات فتوکپی باید ضامن آزاد کننده ی کاست را گرفته و به بالا هل داده و به بیرون بکشیم سپس می توانیم درون آن کاغذ قرار دهیم. راهنمای تغذیه دستی (manual feed original guide) زمانی که می خواهید کاغذ را به صورت تک برگ از دستگاهدر محل تغذیه تک برگ قرار دهیم باید ابتدا صفحه متحرک یا راهنمای تغذیه را با اندازه سایز کاغذ تنظیم کنید. سینی تغذیه دستی (manual feed tray) نام دیگر آن Bypass یا […]

گفتگو زنده

)
    is typing...

    ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

    ارسال پیام لغو