آموزش تخصصي تعميرات موبايل در تهران

05/29/2018

نحوه تغذیه ترانزیستور

نحوه تغذیه ترانزیستور برای آن که ترانزیستور بتواند به درستی عمل تقویت را انجام دهد، ابتدا باید توسط یه ولتاژ DC به درستی تغذیه گردد. نام گذاری های زیر در مورد پارامتر های ترانزیستور معمول هستند: ولتاژ بین پایه های بیس و امیتر : 𝑉𝐵𝐸 ولتاژ بین پایه های کلکتور و امیتر : 𝑉𝐶𝐸 جریان گذرنده از پایه بیس : 𝐼𝐵 جریان گذرنده از پایه کلکتور : 𝐼𝐶 جریان گذرنده از پایه امیتر : IE بین این پارامتر ها روابطی وجود دارد که مورد این بحث نیست. مثلا برای این که ترانزیستور روشن شود بایدV 1.1 = 𝑉𝐵𝐸 یا مثلا 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶 =IE تست ترانزیستور و یافتن پایه های آن از آن جا که تست دیود بسیار ساده و راحت است، برای ترانزیستور از مدار معادل دیودی آن استفاده می کنیم.ابتدا با روش صحیح و خطا پایه بیس را پیدا می کنیم.بیس پایه ای است که نسبت به دو پایه دیگر مشترک بوده و راه می دهد. از بین دو پایه دیگر، پایه ای که مقاومت بیشتری نسبت به بیس نشان می دهد امیتر و پایه ای که مقاومت کمتری نشان می دهدکلکتور می باشد. همچنین با توجه به معادل دیودی ترانزیستور اگر در هنگام تست، سیم قرمز روی […]
06/02/2018

اثر تداخل الکترومغناطیسی | اثر تخلیه الکترواستاتیک

اثر تداخل الکترومغناطیسی | اثر تخلیه الکترواستاتیک اثر تداخل الکترومغناطیسی ( EMI ) یکی از عوامل ایجاد پارازیت در سیستم های مخابراتی و دیجیتالی، تداخل الکترومغناطیسی یا EMI می باشد. هرگاه از دو هادی که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اندجریان عبور کند، پدیده القای متقابل صورت گرفته و هر کدام بر دیگری نیرو وارد می کنند.تداخل EMI ناشی از این خاصیت ذاتی هادی ها می باشد. هر چه فاصله نوار های مسی نزدیک تر باشند( مانند برد موبایل ) نیروی القایی بیشتر می باشد. شدت اثر تداخل در فرکانس های پایین قابل چشم پوشی می باشد، اما نمی توان از اثرات آن در فرکانس های بالا به راحتی گذشت. قرار دادن خط منفی ( GND ) در کنار هر سیگنال، تا حدود زیادی آن سیگنال را در برابر EMI حفاظت می کند. تداخل EMI منجر به ایجاد جریان های گذرا و از دست رفتن یا مورد تاثیر قرار گرفتن اطلاعات مورد پردازش در مدار می شود و در نتیجه اطلاعات صحت خود را از دست می دهند. برای مقابله با این پدیده در برد ها از فیلتر های حذف EMI استفاده می کنند. غالب این فیلتر ها یه شکل IC بر روی برد دیده می شوند. اثر تخلیه الکترواستاتیک […]
06/05/2018

جریان مستقیم | جریان متناوب | فرکانس | طول موج

جریان مستقیم و متناوب جریان مستقیم جریان مستقیم جریانی است که دامنه و جهت آن نسبت به زمان ثابت است. به زبان ساده تر اینکه مقدار جریان عبوری از مدار و جهت حرکت الکترونها ثابت بوده و با گذشت زمان هیچ تغییری نمی کند. جریان متناوب جریان متناوب جریانی است که مقدار و جهت آن نسبت به زمان دائمًاً در حال تغییر است. به زبان ساده تر اینکه مقدار جریان دائما کم و زیاد می شود و جهت حرکت الکترون ها هم عوض می شود. ( از ماکزیمم به صفر و از صفر به مینیمم میرسد) در جریان متناوب عناصر مدار ثابت هستند ولی ولتاژ منبع تغذیه دائما در حال تغییر ( متناوب ) است. به همین دلیل در مقدار جریان تاثیر میگذارد. دوره تناوب ( پریود) مدت زمانی که طول می کشد تا یک سیکل کامل به وجود آید زمان تناوب یا پریود گویند. به عبارتی زمانی است که برای طی شدن یک سیکل کامل نیاز است. آن را با حرفT نمایش می دهند و واحدش ثانیه است. فرکانس عبارت است از تعداد سیکل هایی که در یک ثانیه پیموده می شود و یا به عبارتی  آن را با حرف ƒ و واحدش Hz  است. طول موج به مسافتی […]

گفتگو زنده

)
    is typing...

    ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

    ارسال پیام لغو