آموزش تخصصي تعميرات موبايل و تبلت در تهران

05/28/2018

انواع ترانزیستور

انواع ترانزیستور ترانزیستور از دیدگاه مداری یک عنصر سه پایه می باشد که با اعمال یک سیگنال به یکی از پایه های آن میزان جریان عبور کننده از دو پایه دیگر آن را می توان تنظیم کرد 1 برای عملکرد صحیح ترانزیستور در مدار باید توسط المان های دیگر مانند مقاومت ها و… جریان ها و ولتاژ های لازم را برای آن فراهم کرد و یا اصطلاحاً آن را بایاس کرد. انوع ترانزیستور ها و سمبل مداری آن ها   – ترانزیستور BJT تیپ مثبت PNP با شماتیک                                              – ترانزیستور BJT تیپ منفی NPN با شماتیک                                          – ترانزیستور UJT ) uni Junction transistor ) – ترانزیستور اثر میدان ( field effect transistor ) FET نوع مثبت با شماتیک   – ترانزیستور اثر میدان NFET نوع منفی با شماتیک                                   ترانزیستورها در الکترونیک عمومی همانطور که از شماتیک آن پیدا است عنصری سه پایه است […]
06/04/2018

مدارهای سری و موازی

مدارهای سری و موازی اجزاء مدار الکتریکی می تواند به طرق مختلفی به هم متصل شوند. ساده ترین آنها اتصالاتسری و موازی هستند. مدار سری در اتصال سری قطعات پشت سر هم و در یک خط قرار داده میشوند بگونهای که جریان عبوری از همه اجزای سازنده یکسان خواهد بود .مداری که همه ی اجزای آن اتصال سری داشته باشند، مدار سری نامیده می شود .در مدار سری جریان همه ی اجزا یکسان است و مجموع ولتاژهای روی هر جزء با ولتاژ اعمالشده بر کل مدار برابر است. در مدارهای سری جریان یکسانی از همه ی اجزای مدار میگذرد و تنها یک مسیر برای شارش جریان وجود دارد. در صورتی بازشدن یا شکستن مدار در هر نقطه، کل مدار باز میشود و از کار میافتد. لذا در مدار سری جریان همه ی اجزای مدار برابر است. خازن در مدار سری ظرفیت کل برای چند خازن سریشده، برابر معکوس مجموع وارون ضربی ظرفیت هریک از آنهاست. مقاومت در مدار سری مقاومت معادل تعدادی مقاومت در مدار سری، برابر مجموع مقاومت های آن ها خواهد بود. باطری در مدار سری برای افزایش ولتاژ، باطری ها را سری می بندیم. زیرا در این حالت جریان دهی باطری ها برابر بوده، ولی ولتاژ باطری […]

گفتگو زنده

)
    is typing...

    ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

    ارسال پیام لغو