آموزش تعميرات موبايل

05/28/2018

انواع ترانزیستور

انواع ترانزیستور ترانزیستور از دیدگاه مداری یک عنصر سه پایه می باشد که با اعمال یک سیگنال به یکی از پایه های آن میزان جریان عبور کننده از دو پایه دیگر آن را می توان تنظیم کرد 1 برای عملکرد صحیح ترانزیستور در مدار باید توسط المان های دیگر مانند مقاومت ها و… جریان ها و ولتاژ های لازم را برای آن فراهم کرد و یا اصطلاحاً آن را بایاس کرد. انوع ترانزیستور ها و سمبل مداری آن ها   – ترانزیستور BJT تیپ مثبت PNP با شماتیک                                              – ترانزیستور BJT تیپ منفی NPN با شماتیک                                          – ترانزیستور UJT ) uni Junction transistor ) – ترانزیستور اثر میدان ( field effect transistor ) FET نوع مثبت با شماتیک   – ترانزیستور اثر میدان NFET نوع منفی با شماتیک                                   ترانزیستورها در الکترونیک عمومی همانطور که از شماتیک آن پیدا است عنصری سه پایه است […]
05/29/2018

نحوه تغذیه ترانزیستور

نحوه تغذیه ترانزیستور برای آن که ترانزیستور بتواند به درستی عمل تقویت را انجام دهد، ابتدا باید توسط یه ولتاژ DC به درستی تغذیه گردد. نام گذاری های زیر در مورد پارامتر های ترانزیستور معمول هستند: ولتاژ بین پایه های بیس و امیتر : 𝑉𝐵𝐸 ولتاژ بین پایه های کلکتور و امیتر : 𝑉𝐶𝐸 جریان گذرنده از پایه بیس : 𝐼𝐵 جریان گذرنده از پایه کلکتور : 𝐼𝐶 جریان گذرنده از پایه امیتر : IE بین این پارامتر ها روابطی وجود دارد که مورد این بحث نیست. مثلا برای این که ترانزیستور روشن شود بایدV 1.1 = 𝑉𝐵𝐸 یا مثلا 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶 =IE تست ترانزیستور و یافتن پایه های آن از آن جا که تست دیود بسیار ساده و راحت است، برای ترانزیستور از مدار معادل دیودی آن استفاده می کنیم.ابتدا با روش صحیح و خطا پایه بیس را پیدا می کنیم.بیس پایه ای است که نسبت به دو پایه دیگر مشترک بوده و راه می دهد. از بین دو پایه دیگر، پایه ای که مقاومت بیشتری نسبت به بیس نشان می دهد امیتر و پایه ای که مقاومت کمتری نشان می دهدکلکتور می باشد. همچنین با توجه به معادل دیودی ترانزیستور اگر در هنگام تست، سیم قرمز روی […]
06/02/2018

اثر تداخل الکترومغناطیسی | اثر تخلیه الکترواستاتیک

اثر تداخل الکترومغناطیسی | اثر تخلیه الکترواستاتیک اثر تداخل الکترومغناطیسی ( EMI ) یکی از عوامل ایجاد پارازیت در سیستم های مخابراتی و دیجیتالی، تداخل الکترومغناطیسی یا EMI می باشد. هرگاه از دو هادی که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اندجریان عبور کند، پدیده القای متقابل صورت گرفته و هر کدام بر دیگری نیرو وارد می کنند.تداخل EMI ناشی از این خاصیت ذاتی هادی ها می باشد. هر چه فاصله نوار های مسی نزدیک تر باشند( مانند برد موبایل ) نیروی القایی بیشتر می باشد. شدت اثر تداخل در فرکانس های پایین قابل چشم پوشی می باشد، اما نمی توان از اثرات آن در فرکانس های بالا به راحتی گذشت. قرار دادن خط منفی ( GND ) در کنار هر سیگنال، تا حدود زیادی آن سیگنال را در برابر EMI حفاظت می کند. تداخل EMI منجر به ایجاد جریان های گذرا و از دست رفتن یا مورد تاثیر قرار گرفتن اطلاعات مورد پردازش در مدار می شود و در نتیجه اطلاعات صحت خود را از دست می دهند. برای مقابله با این پدیده در برد ها از فیلتر های حذف EMI استفاده می کنند. غالب این فیلتر ها یه شکل IC بر روی برد دیده می شوند. اثر تخلیه الکترواستاتیک […]
06/03/2018

حروف شماتیک موبایل | باتری

حروف شماتیک موبایل کریستال ساعت کریستال ساعت را در شماتیک موبایل با حرف B نمایش می دهند و شمای آن به شکل زیر است. فرکانس کاری این کریستال 32.168 KHZ می باشد. نقاط تست (جامپر) نقاط تست را با حرف J و به شکل زیر نمایش می دهند. سوکت حرف X در شماتیک موبایل نشان دهنده ی سوکت های مختلف می باشد.  قطعات اتصالی ( میکروفون، اسپیکر، بازر و …) قطعات اتصالی مانند میکروفون، اسپیکر و بازر را با حرف B نشان می دهند. باتری باتری منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است که در درون آن با انجام واکنشهای شیمیایی، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل میشود. این انرژی در قطبهای باتری قابل دریافت است. قطب مثبت باطری آند و قطب منفی آن کاتد نام دارد. در فرهنگ عامیانه به قطب ها، سر مثبت و سر منفی نیز گفته می شود. در باتری ها ممکن است سلول ها برای افزایش جریان با هم موازی شده یا برای افزایش ولتاژ با هم سری شوند.بطور کلی باتری ها به دو دسته قابل شارژ و غیر قابل شارژ تقسیم بندی می شوند. باتری های غیر قابل شارژ، قادر به شارژ الکتریکی نبوده و یک بار استفاده و دشارژ می شوند. باتری های غیر […]

گفتگو زنده

)
    is typing...

    ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

    ارسال پیام لغو