آموزش تعمیرات هارد دیسک و ریکاوری هارد برتر
12/13/2015

آموزش تعمیرات قطعات پرینتر

قطعات قابل تعویض در پرینتر HP1200
غلطک کاغذکش چاپگر و پدکاغذ کش چاپگر و پدکاغذ کش کپی / اسکنر را نزدیک انتهای طول عمر آن و یا هنگامیکه به طور مرتب دستگاه برای کشیدن کاغذ مشکل دارد تعویض نمایید. د راین قسمت آموزش تعمیرات پرینتر تعویض آن را آموزش می دهیم.
نحوه تعویض غلطک کاغذکش
اگر به طور مرتب ، کاغذ داخل دستگاه کشیده نمی شود. شما باید در آموزش تعمیرات دستگاه پرینترغلطک کاغذ کش را تمیز یا تعویض نمایید .
احتیاط: اگر مراحل کاردر تعمیرات پرینتر درست انجام نشود ممکن است به چاپگر صدمه بخورد.
1.کابل برق را از چاپگر جدا نمایید و اجازه بدهید چاپگر خنک شود.
2.در تونر کارتریج را باز نمایید و تونر کارتریج را در آورید.
3.محل غلطک کاغذ کش را پیدا نمایید.
4.خارهای کوچک سفید رنگ کنار غلطک کاغذ کش را با انگشت به سمت بیرون فشار دهید و غلطک کاغذکش را به سمت بیرون بچرخانید.
5.به آرامی غلطک کاغذکش را بیرون بیاورید.
6.غلطک کاغذ کش جدید را در شکاف غلطک کاغذ کش قبلی قرار دهید.
توجه: زائده های دایره ای و مستطیلی دوطرف غلطک کاغذ کش قبلی قرار دهید.
7.بالای غلطک کاغذ کش را بچرخانید تا غلطک کاغذ کش در محل خود قفل شود.
8.تونر کارتریج را در محل خود قرار دهید و در تونر کارتریج را ببندید.
9.کابل برق را به دستگاه وصل نموده و دستگاه را روشن نمایید.
نحوه تعویض پد کاغذ کش
توجه : قبل از تعویض پد کاغذ کش در آموزش تعمیرات پرینتر ، غلطک کاغذ کش را تمیز نمایید. دستورالعمل تمیز کردن غلطک کاغذ کش را در قسمت های بعدی آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات ماشین های اداری دنبال کنید.
اگر در سینی ورود کاغذ هربار بیش تر از یک کاغذ به داخل دستگاه کشیده شد شما باید پد کاغذ کش را تعویض نمایید.
1.کابل برق را از چاپگر جدا نمایید و اجازه دهید چاپگر خنک شود.
2.سینی ورود کاغذ را از دستگاه جدا نمایید.
3.محل پد کاغذ کش به رنگ آبی را پیدا نمایید.
4.یک پیچ گوشتی دوسو را زیر پد کاغذ کش وارد نمایید. پیچ گوشتی را نیم دور بچرخانیدتا پد کاغذ کش آزاد شود.
5.از محل سینی ورود کاغذ پایه پد کاغذ کش را با یک دست به سمت پایین فشار دهید و بادست دیگر پد کاغذ کش را در بیاورید.
6.از محل سینی ورود کاغذ با یک دست پایه پد کاغذ کش را به سمت پایین فشار دهید و بادست دیگر پد کاغذ کش نو را در محل پد کاغذ کش قبلی قرار دهید.
توجه: دوعدد زائده زیر پد کاغذ کش می باشد که سمت راستی کمی بزرگتر است و به شما کمک می کند تا به درستی پد را در محل خود قرار دهید.
7.هر دوطرف پد کاغذ کش را فشار دهید تا پد در جای خود قفل شود.
احتیاط: در تعمیرات پرینتردقت نمایید که پد کاغذ کش در محل خود قفل شده باشد و هیچ فاصله ای بین پد کاغذ کش و پایه زیر آن نباشد در غیر اینصورت پد را در آورده دقت کنید زایده ی بزرگتر زیر پد سمت راست باشد و دوباره پد را در محل خود فشار دهید تا در محل خود قفل شود.
8.سینی ورود کاغذ را  دوباره نصب نمایید و چاپگر را به برق زده و روشن نمایید.

برای دیدن ادامه آموزش تعمیرات پرینتر به وب سایت برتر بروید.
برای شرکت در دوره های آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات ماشین های اداری با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.
 

پاسخی را بگذارید

گفتگو زنده

)
    is typing...

    ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

    ارسال پیام لغو