آموزش تعمیرات هارد دیسک و ریکاوری هارد برتر
12/13/2015

مفاهیم پایه سخت افزارونرم افزار

کامپیوتروسیله الکترونیکی چند منظوره ای می باشد که دارای حافظه است وبرای دست یابی به نتیجه مورد نظر، اطلاعات را پردازش میکند، این اطلاعات شامل کلمات، صدا، تصویر، حرکت و… است. کامپیوترازمجموع دوقسمت نرم افزاروسخت افزارساخته شده است که هریک لازم وملزوم یکدیگرهستند.

سخت افزار، شامل اجزای فیزیکی کامپیوتراست ووظایف محول شده به کامپیوترمانند ورود، پردازش، ذخیره وارائه اطلاعات را انجام می دهد. مشخصه بخش سخت افزار، قابل لمس یا مشاهده بودن آن است، ازاین رو هر جزئی ازکامپیوترکه دیده میشود، جزو سخت افزار حساب می گردد، حتی تصاویر روی مانیتوریا قسمت ذخیره ای اطلاعات درCD-ROM نیزسخت افزارمحسوب میگردد.

نرم افزاربخشی ازکامپیوتر است که قابل مشاهده نیست، حتی محیط ویندوز نیز چیزی جزتعدادی پیکسل های فیزیکی روی صفحه نمایش نیست. درواقع، نرم افزارمفهومی است که توسط سخت افزارایجاد، online casino ذخیره و درک میگردد.

نرم افزاربه برنامه های کامپیوتری گفته میشود که مجموعه ای از دستورالعمل های قابل اجرا توسط کامپیوترمیباشد و عملیات سخت افزاررا هدایت ومدیریت میکند. نرم افزارها براساس کارآیی وعملکردشان به چهاردسته تقسیم میگردند که عبارتند از:

–         نرم افزارهای سیستمی: مانند سیستم عامل ها و utilityها که عملکرد کامپیوتررا مدیریت میکند

–         برنامه های کاربردی: مانند برنامه های واژه پردازی، صفحه گسترده، بانک اطلاعاتی و بازی ها که وجود آنها دلیل استفاده ی کاربران ازکامپیوتراست.

–         نرم افزارهای شبکه: مانند سرویس های ارتباطی که امکان برقراری ارتباط را برای کامپیوترها فراهم می سازد.

–         زبان های برنامه سازی: مانند Visual Basic و C که ابزارهای لازم برای نوشتن برنامه ها را دراختیاربرنامه سازان قرارمیدهند.

لازم به ذکر میباشد که نرم افزارهای سیستمی وبرنامه های کاربردی ازنرم افزارهای اصلی به شمارمی روند وبرخی ازویژگی های آنها درنرم افزارهای شبکه وزبان های برنامه سازی نیزوجود دارد.

پاسخی را بگذارید

گفتگو زنده

)
    is typing...

    ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

    ارسال پیام لغو