نرم افزار موبایل
07/16/2018
انواع ترانزیستور BJT
07/18/2018

وضعیت پیوند PN در حالت بایاس موافق

وضعیت پیوند PN در حالت بایاس موافق

وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق

وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق

اگر ولتاژ را به 0.5 ولت برسانیم ناحیهDepletion  کم عرض تر می شود.

وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق

وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق

اگر ولتاژ دو سر دیود به 0.7 ولت برسد در نتیجه پیوندPN  شکسته می شود و دیگر ناحیه Depletionوجود نخواهد داشت و جریان در دیود برقرار می شود.

وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق

نکته اول

 • جهت حرکت الکترون ها در این سناریو از قطب منفی مولد به کاتد دیود )پیوندN) و سپس به آند دیود (پیوندP)  و در آخر به قطب مثبت مولد می باشد.

وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق

وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق

 • جهت جریان الکتریکی بصورت قراردادي جهت حرکت بار هاي مثبت به طرف منفی در نظر گرفته می شود یعنی بر خلاف جهت حرکت الکترون ها و بدین ترتیب در این سناریو پیوندPNشکسته می شود و جهت جریان از آند (پیوندP) به کاتد )پیوند (N برقرار می شود.

وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق

حال نگاهی دقیق تر به شکسته شدن پیوندPN  و از بین رفتن ناحیه Depletionمی اندازیم.

وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق

نکته دوم

 • طبق این سناریو اگر به پیوندP ولتاژ مثبت اعمال کنیم در نتیجه بارهاي مثبت از مولد وارد پیوندP  می شوند (یا بارهاي منفی از پیوندP  به قطب مثبت مولد می روند) در نتیجه بارهاي مثبت پیوندP  با بارهاي منفی ناحیه Depletionیکدیگر را خنثی می کنند (یا بار هاي منفی ناحیهDepletion  در جهت حرکت الکترون ها از پیوندP  وارد قطب مثبت مولد می شوند) بدین ترتیب با کم شدن بارهاي منفی ناحیهDepletion  این ناحیه در سمت پیوندP کوچکتر می شود و با اعمال ولتاژ مثبت بیشتر، بیشتر کوچکتر می شود.

نکته سوم

 • طبق این سناریو اگر به پیوندN ولتاژ اعمال کنیم در نتیجه بارهاي منفی از مولد وارد پیوندNمی شوند (یا بارهاي مثبت از پیوندN  به قطب منفی مولد می روند) در نتیجه بارهاي منفی پیوندN  با بارهاي مثبت ناحیهDepletion  یکدیگر را خنثی می کنند (یا بار هاي مثبت ناحیهDepletion  در جهت حرکت جریان از پیوندN  وارد قطب منفی مولد می شوند) بدین ترتیب با کم شدن بارهاي مثبت ناحیهDepletion  این ناحیه در سمت پیوندN  کوچکتر می شود و با اعمال ولتاژ بیشتر، بیشتر کوچکتر می شود.

توجه:

اگر ولتاژ اعمال شده بین 0.6 تا 0.7 ولت اعمال شود ناحیهDepletion  کاملا از بین می رود و جریان در دیود از آند به کاتد برقرار می شود حال آنکه جهت حرکت الکترون ها در دیود از کاتد به آند خواهد بود. نمودار تغییرات ولتاژ و جریان در دیود با بایاس موافق بصورت زیر است.

وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق

نکته

بنابر تحلیل هاي بالا

 • در بایاس موافق دیود جریان (بارهاي مثبت) از آند به کاتد برقرار است در حالی که حرکت الکترون ها از کاتد به آند می باشد. در بایاس معکوس دیود جریانی از آند برقرار نمی شود.

 

آموزش تعمیرات نوت بوک| آموزشگاه تعمیرات لپ تاپ

انیستیتو انفورماتیک برتر برگزار کننده رسمی دوره های آموزشی تعمیرات لپ تاپ و نوت بوک 

 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
5.0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 0 (0 رای)

گفتگو زنده

)
  is typing...

  ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

  ارسال پیام لغو