ترانزیستور
07/15/2018
نرم افزار موبایل
07/16/2018

وضعیت پیوند PN در حالت عادی

شکل زیر وضعیت پیوند PN در حالت عادی را نشان میدهد.

وضعیت پیوند PN در حالت عادی

وضعیت پیوند PN در حالت عادی

در این شکل پیوند هاي نوعN  و P  قبل از اتصال یا Junction  نشان داده شده است.( وضعیت پیوند PN در حالت عادی)

پیوند هاي نوعN  و P  قبل از اتصال

پیوند هاي نوعN  و P  قبل از اتصال

 • در پیوند نوع P در سمت چپ که با Hole یا حفره مشخص شده است بارهاي مثبت بیشتري وجود دارد.
 • در پیوند نوع N در سمت راست که باElectron  مشخص شده است بارهاي منفی بیشتري نسبت به حفره ها وجود دارد.

در مرحله بعد با اتصال پیوند نوع N وP  به یکدیگر شاهد اتصال(Junction)  بین پیوند هاي نوعN وP  هستیم. در اثر اتصال بین دو پیوند تعدادي از الکترون هاي پیوندN  وارد پیوندP  می شوند و تعدادي از بارهاي مثبت پیوندP  وارد پیوندN  می شوند.

وضعیت پیوند PN

وضعیت پیوند PN

مشاهده می شود که:

 • در پیوندP تعدادي الکترون وجود دارد و به اصطلاح با بار منفی شارژ شده است  (PositivelyCharged)
 • در پیوندN تعدادي بار مثبت وجود دارد و به اصطلاح با بار مثبت شارژ شده است(NegativelyCharged)

با اتصال دو پیوند نوعN  وP  به یکدیگر فضایی در وسط ایجاد می شود که Depletion Regionیا ناحیه اي که تخلیه الکتریکی شده است (با D  نمایش داده شده است) نامیده می شود. در حقیقت چیزي شبیه به صفحات یک خازن داریم.

Depletion Region

Depletion Region

با وجود فضاي Depletion در حالت عادي هیچ جریانی در دیود برقرار نمی شود مگر اینکه با اعمال ولتاژ پیوند هايN وP شکسته شود و فضايDepletion  آن قدر کوچک شود تا دیود جریان الکتریکی را از خود عبور بدهد.

نکته:

در اینجا دو مورد را بررسی می کنیم.

 • قرار دادن دیود در بایاس موافق(Forward Bias)
 • قرار دادن دیود در بایاس معکوس یا بایاس مخالف(Reverse Bias)

وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق

اگر پیوند نوع NوP  را بایاس موافق کنیم در دیود جریانی از سمت آند به کاتد خواهیم داشت.

وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق

وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق

بایاس موافق یه این معنی است که آند (پیوندP)  را به قطب مثبت مولد و کاتد (پیوندN)  را به قطب منفی مولد وصل کنیم. در حقیقت به خاطر اینکه پیوندN  داراي بار منفی است آن را به قطب منفی و پیوندP  که داراي بار مثبت است را به قطب مثبت مولد وصل می کنیم که به این عمل بایاس موافق می گویند.

 • قطب مثبت مولد، بار مثبت را به پیوندP پمپ می کند یا به بیان دیگر بار منفی از پیوندP  به قطب مثبت مولد می رود. دقت کنید که این دو تعریف یکدیگر را نقض نمی کنند.
 • قطب منفی مولد بار منفی را به پیوندN پمپ می کند با به بیان دیگر بار مثبت از پیوندN  به قطب منفی مولد می رود. دقت کنید که این دو تعریف یکدیگر را نقض نمی کنند.

اگر ولتاژ مولد را از 0.1 ولت به 0.2 ولت برسانیم ناحیه Depletion  کم عرض تر می شود.

آموزش تعمیرات نوت بوک| آموزشگاه تعمیرات لپ تاپ

انیستیتو انفورماتیک برتر برگزار کننده رسمی دوره های آموزشی تعمیرات لپ تاپ و نوت بوک 

 

 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
5.0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 0 (0 رای)

گفتگو زنده

)
  is typing...

  ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

  ارسال پیام لغو