مقاومت هاي متغیر
07/14/2018
وضعیت پیوند PN در حالت عادی
07/16/2018

ترانزیستور

ترانزیستور (Transistor) قطعه اي است که از مواد نیمه رسانایی مانند سیلیسیم و ژرمانیوم ساخته شده است. یک Transistor در ساختار خود داراي پیوند هاي نوعN ( داراي الکترون هاي زیاد یاNegative)  و نوعP (بارهاي مثبت یا حفره ها که کمبود الکترون دارند یاPositive)  هستند.

ترانزیستور ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

 • ترانزیستور هاي نوعBJT ( ترانزیستور هاي اتصال دو قطبی پیوندي) که با اعمال جریان به پایهBase تحریک می شود.
 • ترانزیستور هاي نوعFET ( ترانزیستور هاي اثر میدانی) که با اعمال ولتاژ به پایهGate تحریک می شود.

 

در مدار هاي آنالوگ ترانزیستور ها در تقویت کننده ها (جریان الکتریکی، صدا، امواج رادیویی) استفاده می شد. در مدارهاي دیجیتال Transistor به عنوان یک سوئیچ الکترونیکی استفاده می شود اما ترانزیستور ها بیشتر به صورت مدارات مجتمع وIC  ها استفاده می شود.

ترانزیستور

Transistor

Transistor یک عنصر سه پایه می باشد که با اعمال سیگنال به یکی از پایه هاي آن میزان جریان عبوري از دو پایه دیگر آن کنترل می شود. براي عملکرد صحیح ترانزیستور ها باید توسط المان هاي دیگر مانند مقاومت و خازن و … جریان ها و ولتاژ هاي لازم را براي آن فراهم کرد و یا اصطلاحا آن را بایاس کرد.

ترانزیستور هايBJT

مخففBipolar Junction Transistor  می باشد. ترانزیستور BJT  از اتصال سه پایه بلور نیمه هادي ساخته شده است.

 • لایه Base
 • لایه امیتر یاEmitter
 • لایه کلکتور یاCollector

نوع بلور Base  با نوع بلور دو پایه دیگر متفاوت است. معمولا ناخالصی در لایهEmitter  از دو لایه دیگر بیشتر است و عرض لایهBase  کمتر از دو لایه دیگر و عرض لایهCollector  از دو لایه دیگر بیشتر می باشد .

در ترانزیستورBJT  الکترون ها ازEmitter  که ناخالصی بیشتري از Collectorدارد گسیل داده می شوند. میزان ناخالصی ناحیهBase  به مراتب کمتر از دو ناحیه دیگر است و این ناخالصی باعث کم شدن هدایت نیمه هادي و باعث زیاد شدن مقاومت این ناحیه می شود. در Transistorدو قطبی پیوندي با اعمال یک جریان به پایه بیس جریان عبوري از دو پایه کلکتور و امیتر کنترل میشود.

ترانزیستورBJT  داراي 3 ناحیه کاري می باشد.

 • ناحیه قطع
  • ناحیه اي است که Transistor در آن ناحیه کاري انجام نمی دهد.
 • ناحیه فعال (کاري یا خطی)
  • اگر ولتاژBase را افزایش دهیم Transistor از ناحیه قطع خارج و وارد ناحیه فعال می شود. در حالت فعال Transistor مانند یک عنصر خطی عمل می کند .با اعمال ولتاژ به Base  می توانیم جریان بینEmitter  وCollector  را کنترل کنیم.
 • ناحیه اشباع
  • اگر ولتاژ Base را بیشتر افزایش دهیم به ناحیه اي می رسیم که با افزایش جریان ورودي درBase  دیگر شاهد افزایش جریان بینEmitter  وCollector  نخواهیم بود که به این حالت اشباع گفته می شود. دقت کنید اگر جریان ورودي به بیس همچنان بیشتر شود امکان دارد Transistor بسوزد .

نکته

 • در مدارات آنالوگ ترانزیستور ها در حالت فعال کار می کنند که باعث می شود از Transistor به عنوان تقویت کننده ولتاژ (جریان) و یا تنظیم کننده ولتاژ (جریان) استفاده شود .
 • در مدارات دیجیتال ترانزیستور ها در ناحیه قطع و اشباع کار می کنند که می توان از این حالت Transistor در پیاده سازي مدار منطقی ،حافظه و سوئیچ کردن استفاده شود .

نکته

با توجه به حالت بایاس Transistor ممکن است Transistor در یکی از سه حالت قطع، فعال و اشباع کار کند.

نکته

قبل از اینکه به انواع ترانزیستور هايBJT  یعنیPNP  وNPN  بپردازیم لازم است در مورد پیوندPNکمی صحبت کنیم. می دانیم که یک پیوندPN  اساس کار یک دیود است پس با تحلیل ساختار پیونديPN  در یک دیود می توانیم ترانزیستور هاي PNP  وNPN  و همچنین ترانزیستور هايFETرا تحلیل کنیم.

پیوند PN

پیوند PN  بصورت ساده و مفید در یک دیود معمولی وجود دارد و اساس کار دیود بر پایه این پیوند است. به شکل زیر دقت کنید.

پیوند PN

پیوند PN

در یک دیود پیوندPN  بصورت زیر است.

 • آند داراي پیوند نوع P می باشد بنابراین داراي بارهاي مثبت (حفره ها )بیشتري است.
 • کاتد داراي پیوند نوع N  می باشد بنابراین داراي بارهاي منفی بیشتري است.

 

آموزش تعمیرات نوت بوک| آموزشگاه تعمیرات لپ تاپ

انیستیتو انفورماتیک برتر برگزار کننده رسمی دوره های آموزشی تعمیرات لپ تاپ و نوت بوک 

 

 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
5.0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 بازدید مجدد)

گفتگو زنده

)
  is typing...

  ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

  ارسال پیام لغو