وضعیت پیوند PN در حالت بایاس موافق
07/17/2018
روش کار ترانزیستور NPN
07/19/2018

انواع ترانزیستور BJT

انواع ترانزیستور BJT

به دو نوع زیر تقسیم می شود.

 • نوعPNP

  • شامل سه لایه نیمه هادي می باشد که دو لایه کناري از نوعP و لایه وسط از نوعN ساخته شده است. در این ترانزیستور جهت جاري شدن حفره ها با جهت جریان یکی است.
 • نوعNPN

  • شامل سه لایه نیمه هادي می باشد که دو لایه کناري از نوعN و لایه وسط از نوعP ساخته شده است .

ترانزیستور هايBJT  داراي دو پیوندگاه هستند. پیوندگاه بین امیتر و بیس و پیوندگاه بین کلکتور و بیس، به همین دلیل ترانزیستور ها شبیه دو دیود هستند. دیود سمت چپ را دیود بیس-امیتر (دیود بیس) و دیود سمت راست را دیود بیس-کلکتور (دیود کلکتور) می نامند .

روش کار ترانزیستورPNP

در ترانزیستورPNP  با بایاس موافق پیوندPN  در دیود امیتر و بایاس معکوس پیوندPN  در دیود کلکتور باعث ایجاد جریانی از امیتر به کلکتور خواهیم بود و با کنترل ولتاژ بیس می توانیم مقدار جریان بین امیتر و کلکتور را کنترل کنیم.

به شکل زیر توجه کنید.

انواع ترانزیستور BJT

انواع ترانزیستور BJT

بایاس موافق دیود

با بایاس موافق دیود امیتر و با اعمال ولتاژ مثبت به امیتر بارهاي مثبت از قطب مثبت مولد وارد پیوندP (امیتر) می شوند (یا بارهاي منفی از امیتر وارد قطب مثبت مولد می شوند)

انواع ترانزیستور BJT

انواع ترانزیستور BJT

سپس بارهاي منفی از قطب منفی مولد وارد بیس می شوند و تعدادي از بارهاي مثبت با ناخالصی بیس خنثی می شوند و مابقی بارهاي مثبت به طرف دیود کلکتور کشیده می شوند.

انواع ترانزیستور BJT

 

با بایاس موافق پیوندPN  می شکند و جریانی از بارهاي مثبت از امیتر ( پیوندP )  به سمت بیس ( پیوندN )  حرکت می کنند و این در حالی است که حرکت الکترون ها از بیس به سمت امیتر می باشد. بارهاي مثبت به سمت کلکتور حرکت می کنند.

نکته:

در ادامه با بایاس معکوس دیود کلکتور، الکترون ها از قطب منفی مولد به کلکتور (پیوندP)  ارسال می شوند و بارهاي مثبت از بیس به درون کالکتور و به طرف قطب منفی مولد در حرکت هستند.

انواع ترانزیستور BJT

در ادامه جریانی در ترانزیستور برقرار می شود که جهت آن ازEmitter  به Collectorخواهد بود و این در حالی است که جهت حرکت بارهاي منفی (الکترونها) از کلکتور به امیتر می باشد.

انواع ترانزیستور BJT

نکته:

در ترانزیستور هايPNP  ولتاژ بیس کمتر از ولتاژ امیتر می باشد (بایاس موافق) و با دادن ولتاژ کمتر به بیس نسبت به امیتر پیوندPN  در دیود امیتر شکسته می شود و شاهد جریانی از امیتر به کلکتور خواهیم بود.

انواع ترانزیستور BJT

 

آموزش تعمیرات نوت بوک| آموزشگاه تعمیرات لپ تاپ

انیستیتو انفورماتیک برتر برگزار کننده رسمی دوره های آموزشی تعمیرات لپ تاپ و نوت بوک 

 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
5.0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 0 (0 رای)

گفتگو زنده

)
  is typing...

  ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

  ارسال پیام لغو