انواع دیود ، کاربردهای آن در لپ تاپ و نحوه تست دیود
07/10/2018
ترانزیستور
07/15/2018

مقاومت هاي متغیر

مقاومت هاي متغیر

مقاومت NTC

مقاومت متغیري است که با دما نسبت عکس دارد. به دو شکل آبی و سیاه روي بورد وجود دارند. در تست بوق اگر بوق ممتد کشید یعنی سالم است.

مقاومت هاي متغیر|مقاومت NTC

مقاومت NTC

مقاومت هاي متغیر

مقاومت هاي متغیر

مقاومت PTC

مقاومت متغیري است که با دما نسبت مستقیم دارد.

مقاومت هاي متغیر | مقاومت PTC

مقاومت PTC

پتانسیومتر

که سه پایه دارد و مقاومت متغیر مکانیکی می باشد مانند پیچ تغییر ولوم صدا در اسپیکر

مقاومت هاي متغیر

مقاومت هاي متغیر

LDR

مقاومتی که با نور تغییر می کند.

مقاومت هاي متغیر | LDR

LDR

سلف

سلف یا القاگر قطعه اي است که از یک سیم پیچ و هسته مغناطیسی تشکیل شده است.

وظیفه سلف مقاومت در برابر تغییر جریان الکتریکی می باشد و باL  نمایش داده می شود و واحد آن هانري می باشد که مقدار آن با مولتی متر قابل اندازه گیري نیست و با lc  متر اندازه گیري می شود.

مقاومت هاي متغیر | سلف

سلف

وقتی که جریان از سیم پیچ عبور می کند انرژي بصورت میدان مغناطیسی در سیم پیچ ذخیره می شود. زمانی که شدت جریان الکتریکی تغییر می کند میدان مغناطیسی ولتاژي را در هادي القا می

کند و این ولتاژ مانع از تغییر شدت جریان در سیم پیچ می شود. معمولا هسته سلف از آهن می باشد.

تست بوق سلف

تست سلف روي بورد و تست بوق است و اگر بوق ممتد زده شد سلف سالم است و اگر با اهم متر اندازه گیري شود نباید مقدار کمتر از 100 اهم نشان داده شود.

ترانسفورماتور

وسیلهاي است که انرژي الکتریکی را به وسیلۀ دو یا چند سیم پیچ و از طریق القاي الکتریکی از یک مدار به مداري دیگر منتقل میکند. به این صورت که جریان جاري در مدار اول (اولیۀ ترانسفورماتور) موجب به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی در اطراف سیم پیچ اول میشود، این میدان مغناطیسی به نوبۀ خود موجب به وجود آمدن یک ولتاژ در مدار دوم میشود که با اضافه کردن یک بار به مدار دوم این ولتاژ میتواند به ایجاد یک جریان ثانویه بینجامد.

ولتاژ القا شده در ثانویه 2V و ولتاژ دو سر سیم پیچ اولیه 1V داراي یک نسبت با یکدیگرند که به طور آرمانی برابر نسبت تعداد دور سیم پیچ ثانویه به سیم پیچ اولیه است

مقاومت هاي متغیر

از ترانس براي سه کار استفاده می شود

 • ترانس کاهنده (دور 1N کمتر از 2N )
 • ترانس افزاینده (دور 1N بیشتر از 2N )
 • ترانس یک به یک ( 1N برابر 2N )

 

نکته

سیم پیچ براي ولتاژ و جریانDC  مثل یک سیم معمولی عمل می کند.

نکته

براي روشن شدن پاور بدون استفاده از مادربورد سیم هاي مشکی و سبز کنار هم را اتصال کوتاه داده می شود و پاور روشن می شود.

مقاومت هاي متغیر

مقاومت هاي متغیر

آموزش تعمیرات نوت بوک| آموزشگاه تعمیرات لپ تاپ

انیستیتو انفورماتیک برتر برگزار کننده رسمی دوره های آموزشی تعمیرات لپ تاپ و نوت بوک 

 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
 • آموزش تعمیرات لپ تاپ
5.0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 بازدید مجدد)

گفتگو زنده

)
  is typing...

  ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

  ارسال پیام لغو